Giriş ya da Kayıt Ücretsiz!
Ana menu
Untitled Document
Kalkım
Untitled Document
Kullanıcı Bölümü
Merhaba Ziyaretçi
IP: 54.144.57.183

Kullanıcı Adı
Şifre
Arama
Rastgele Resim
Kalkım Çarşı 07
Kalkım Olukpınar Göleti 10
Kalkım Kilim
Radyo TV
Untitled Document
Etiketler
Günlük Burcunuz

Günlük falınızı Okuyun

Untitled Document
Yenice Ekonomik Yapı
Tarih 14/02/2009 13:16  Yazar Agonya  Hitler 6402  Dil Varsayılan

Sanayi        

İlçemizde sanayi sektörünün pek fazla geliştiğini söylemek mümkün değildir. Genellikle tarım ve hayvancılık ürünlerini işleyen tesisler mevcuttur.

İlçemizde tarım ürünleri kurutarak işleyen Yenice Gıda Sanayi A.Ş mevcut olup, yörade üretilen salçalık kırmızı biber ile yeşil kurutmalık biber, soğan, pırasa ve domates gibi ürünleri kurutmak ve şoklamak suretiyle işleyerek ihracata yönelik olarak çalışmaktadır. Halen 26 kurutma fırını (günlük 225 ton) yıllık ortalama 10.000-10.500 ton kapasiteli kurutma bölümü ve yıllık 1.000 ton kapasiteli şoklama bölümü, 20 ton/ gün kapasiteli közleme ünitesi çalışmaktadır.

Devamlı kadro 65  kişi olup, tamamı idareci mühendis ve kalifiye elemandır. Mevsimlik kadro 900 – 1.000  kişi olup Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık olmak üzere asgari 4, azami 5 ay çalışmaktadırlar. Kuruluş ortalama 1.200 çalışana, 1500 çiftçiye, 1200 ortağa olmak üzere 3500 – 4000 kişiye hitap etmektedir.

İlçemizde Davutköy Köyünde kurulu bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin günlük 35 ton domates işletme kapasiteli salça fabrikası ve Bekten Köyünde Güre Gıda Sanayi Limitet Şirketi adı altında faaliyet gösteren salça fabrikası mevcuttur. Mevsimlik olarak çalışmaktadır. Akdeniz Gıda’ya ait turşu ve konserve fabrikası da mevcuttur.

İlçemiz merkezinde 2, Yarış Köyünde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet mandıra faal durunda olup, 2003 yılında aylık 580 ton sığır sütünden yıllık yaklaşık 1.400 ton beyaz peynir imal edilmiştir. İlçe merkezinde, Pazarköy, Alancık, Araovacık, Çal, Gündoğdu, Haydaroba, Canbaz, Davutköy, Yeşilköy, Kabalı, Kızıldam, Çınar, Koruköy, Çırpılar Köylerinde özel sektöre ait süt toplama, soğutma merkezleri mevcuttur.

Ayrıca ilçe merkezinde 1 adet, Pazarköy’de 2 adet, Hamdibey’de 1adet  olmak üzere toplam 4 adet un fabrikası faal durumdadır.

Ayrıca orman ürünlerini işleyen YORSAN işletmesi ağaç ambalaj imalatı ve palet üretimi yapmaktadır. Orman ürünlerini değerlendirmek için kurulan 3 adet parke, kereste tesisi çalışmamaktadır.
   
Madencilik ve Enerji        

İlçemizde birkaç kömür ocağı, kireç ocağı ve 1 adet kurşun, çinko, bakır  çıkartılan maden mevcuttur.

Karaköy Arapuçandere mevkiinde kurşun, çinko, bakır madeni çıkarıp, 90 km mesafedeki İvrindi zenginleştirme tesislerine kamyonlarla nakleden Gesom Madencilik AŞ bünyesinde 90 işçi çalışmaktadır. Madenden ayda 6.000 ton civarında cevher çıkarılmakta ve yaklaşık 800-900 ton kurşun, çinko ve bakır konsantresi elde edilmektedir.

Örencik ve Çırpılar kömür ocakları yörenin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamaktadır. Taban köyünde de yeni kömür ocağı açılmıştır.

 
Tarım ve Hayvancılık     

İlçemizdeki temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 17 personel ve 4 araç ile kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

 İlçemiz de 136,700 hektar arazi varlığı mevcuttur. Bunlar :

ARAZİ CİNSİ                      ALANI                          YÜZDE ORANI

Orman arazisi                    90.628    hektar            %   66,2

Tarım arazisi                     28.206,6  hektar            %   20,6

Çayır mera arazisi                7.080,6  hektar            %    5,2

Taşlık kayalık                      7.723,8  hektar            %    5,8

Yerleşim alanı                     3.661     hektar            %    2,2

Toplam                          136.700     hektar            %   100

28.206 Hektar olan tarım arazisinin; 20.029 hektarında kuru tarım, 3.598,3  hektarında sulu tarım yapılmakta olup, 4,579,3 hektarında münavebeli ekim nedeniyle açık ve kapalı nadas şeklinde araziler değerlendirilmektedir. Bölgede hububat tarımı dışında özellikle Yenice Kırmızı Biberi olarak bilinen salçalık biber ekimi yaygıdır. Ayrıca tütün de önemli bir paya sahiptir.

İlçe merkezinde mevcut olan 7,5 milyon m3 su toplama kapasiteli Yenice Sulama Göleti ve ilçemiz Kalkım Kasabası, Sameteli, Karaköy, Davutköy ve Koruköy Sulama Göletleri faaliyete geçmiş ve Ahiler, Araovacık, Çınar, Çınarcık ve Kayatepe Göletlerinin yapımı devam etmektedir. Kırıklar Göleti proje aşamasındadır. Hamdibey (Ahiler), Karaköy, Koruköy ve Davutköy gölet inşaatları bitmiş, sulama kanalları inşaa aşamasındadır. Ayrıca Gönen Barajı olarak bilinen ancak Yenice ilçesi sınırları içinde kalan barajda su tutulmaya başlanılmış olup, elektrik üretimine devam edilmektedir.

İlçemizde 2003 yılında Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemine müracaat eden 3.497 çiftçiye ait 94.219 dekar tarım arazisi için 1 trilyon 989 milyar hakediş yapılmış ve yarısı ödenmiştir. Hayvancılığı Geliştirme Projesi çerçevesinde yem bitki ekilişi yapılan 3.293 dekar için 62,7 milyar, ırk ıslahı için 1,3 milyar ve süt üretimi teşvik primi olarak 361,9 milyar ödeme yapılmıştır.

İlçemiz genelinde, tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik 1 kurutma ve şoklama gıda tesisi, 1 turşu ve konserve fabrikası, 3 salça fabrikası, 3 mandıra, 5 un fabrikası mevcut olup faaldir ve  sanayi sektörü bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

İlçe merkezinde 2, Pazarköyde 3, Kalkım 4, Hamdibeyde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet zirai mücadele ilaç bayii bulunmaktadır.

          Kullanılan tarım arazilerinin ekilişine göre dağılımı şöyledir.


Yörenin ekonomik gelişmesinde, hayvancılığın büyük önemi vardır.

İlçemizde :     16.750 Adet Büyükbaş (sığır)

                                        17.600 Adet Küçükbaş (koyun)

                                          6.340 Adet Küçükbaş (keçi)   olmak üzere

             Toplam            40.690 Adet hayvan varlığı mevcuttur.

İlçemizde yerli ırk hayvan ıslah  çalışmaları için 6 adet özel sığır sun’i tohumlama ekibi mevcut olup yıl içerisinde toplam 2.649 büyükbaş hayvana sun’i tohumlama yapmışlardır. 2003 yılında hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğünce 75 mihrakta büyükbaş hayvanlara 21.809 şap, 96 Brucellosis, küçükbaş hayvanlara 22.913 şap, 1.468 Enterotoxemie, 1.922 Agalaxie aşıları yapılmış olup ayrıca 85 köpeğe kuduz aşısı gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde toplam 48.293 doz aşı uygulanmış ve 50.880 hayvanda sağlık taraması gerçekleştirilmiştir.

 İlçemiz merkez ve kasaba ve köylerindeki kooperatif sayısı 88 tane olup, bunların sayısal dökümü  ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

1- Esnaf Kefalet Kooperatifleri                                   1

2- Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri             19

3-  Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri                      46

4- Sulama Kooperatifleri                                           16

5- Su Ürünleri Satış Kooperatifi                                 1

6- Taşıyıcılar Kooperatifleri                                         3

7- Yapı Kooperatifleri                                                   2     

                        Toplam                                               88 

Ormancılık  


İlçe topraklarımızın 90.628 hektarı orman alanı olup, oran olarak % 66,2’dir. Bu nedenle tüm yerleşim birimlerimizin ormanla ilişkisi mevcut olup, kısmen de olsa geçim temin edici ekonomik bir sektör olarak değerlendirilmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde 2 adet Orman İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü 1964 yılında kurulmuş olup, 26 personel, belli dönemlerde çalışan 50 mevsimlik işçi olmak üzere 76 kişi ile hizmet vermekte ve 5 hizmet aracı, 8 arazöz ve iş makinesi bulunmaktadır. Yenice, Asar, Pazarköy, Soğucak İşletme Şefliklerine ayrılan birim sorumluluk sahasında koru ve baltalık orman sahası 57.456 hektar olup, 34.624 hektarlık açıklık saha da ilave edildiğinde genel sorumluluk sahası 92.080 hektar olmaktadır. Üretim, taşıma, satış, ağaçlandırma, silvikültür, yol yapım ve bakımı, yangınla mücadele faaliyetleri yapılmakta olup, yöre insanına iş imkanı da sağlanmaktadır. İşletmenin 2003 yılı bütçesi 3 trilyon 317,4 milyar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonu kârı 1 trilyon 723 milyar olmuştur. İşletme bölgesinde orman yangını konusunda sorun bulunmamakta olup, 2001’de 3 yangın 0,7 hektar, 2002’de 3 yangın 4,5 hektar, 2003’te 4 yangın 3,1 hektar orman alanı yanmıştır.

 Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü 1994 yılında kurulmuş olup, 28 personel, 2 daimi, 34 mevsimlik 36 işçi olmak üzere toplam 64 kişi ile hizmet vermekte ve 6 hizmet aracı, 4 arazöz ve iş makinesi bulunmaktadır. Kalkım, Elbekli, Kirsealan, Sarıot ve Depo Şefliklerine ayrılan birim sorumluluk sahasında koru ve baltalık orman sahası 36.725 hektar olup, 5.966 hektarlık açıklık saha da ilave edildiğinde genel sorumluluk sahası 42.961 hektar olmaktadır.  Üretim, taşıma, satış, ağaçlandırma, silvikültür, yol yapım ve bakımı, yangınla mücadele faaliyetleri yanında Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Başmühendisliğine bağlı orman içi dinlenme, alabalık üretme ve geyik üretme sahası ve yurtdışı bağlantılı av turizmi ile de yörenin ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. İşletmenin 2003 yılı bütçesi 6 trilyon 653 milyar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonu kârı 3 trilyon 489,3 milyar olmuştur. Bölge Müdürlüğüne bağlı en kârlı işletmedir. 2003 yılı içerisinde orman köylüsü ve üretimde çalışanlara 2 trilyon 2.251,8 milyar ödeme yapılmıştır. İşletme bölgesinde orman yangını konusunda sorun bulunmamakta olup, 2001’de 2 yangın 1,07 hektar, 2002’de 1 yangın 1,05 hektar orman alanı yanmış, 2003 yılında orman yangını çıkmamıştır.

Ticaret  


İlçemizde ticari hayat kendi çerçevesinde seyretmekte olup, çok canlı olduğu söylenemez. 1968 yılında  kurulan Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı faal üye sayısı 950 olup, ticaretle uğraşan vatandaşlarımızdan Çanakkale Ticaret Odasına kayıt yaptıranlar da mevcuttur.

 

Hizmet Sektörü  


T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Şubesi  olmak üzere İlçemizde 2 adet banka şubesi mevcuttur. bulunmaktadır. Bilgisayar sisteminde çalışılmaktadır. Her iki banka da kendi binasında hizmet vermektedir. 

İlçemizde kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine 700 civarında esnafımız üye olup, bunlardan 300 civarında üye kredi kullanmaktadır. Kooperatifin dağıttığı kredi miktarı 1 trilyon TL civarındadır.

 

Turizm Sektörü  

 
İlçemizde yoğun olarak turizm hareketi yaşanmamakla birlikte, kısmen doğa ve av turizmi mevcuttur. Kalkım da bulunan 3 yıldızlı turizm belgeli otel dışında, ilçe genelinde belediye ve şahıslara ait toplam 5 adet otelin yatak kapasitesi 200’ün üstündedir. 

İlçemizin Kaz dağları eteklerinde yer alması, tarihi İliada Destanının yörede geçmesi, mesire yerleri ve piknik alanlarının bol olması nedeniyle konaklama dışında yöreye gelen insanların günübirlik ziyaretleri de yoğun olarak yaşanmaktadır. Ancak turizmin halkın geçim kaynağına katkısı arzu edilen düzeyde olmayıp, ekonomik sektör olarak son sıralarda yer almaktadır.

 

Kamu Gelir Gider Durumu  

 
İlçe Mal Müdürlüğüne bağlı 536 gerçek usul, 909 basit usul, 144 kurumlar vergisi mükellefi, 587 KDV, 603 stopaj gelir vergisi, 3.105 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olmak üzere toplam 5.884 mükellef mevcut olup, 2003 yılında 9 trilyon 51 milyar tahakkuka karşılık, 8 trilyon 133 milyar tahsilat gerçekleştirilmiş olup, tahsilat oranı % 90’dır. İlçemizdeki ihracat tutarı 7 trilyon 53 milyar olmuştur.

 İlçedeki toplam tahakkuk daire sayısı 35 olup, maaş alan personel sayısı 462’dir. 2003 yılı bütçe giderleri toplamı 6 trilyon 818 milyardır.

 Hazineye ait 2.283 adet tescilli taşınmazın yüzölçüm toplamı 108.570 dekar olup, 64.190 dekar büyüklüğündeki 533 adeti kurumlara tahsislidir. 2003 yılında ecrimisil, kira, taşınır ve taşınmaz satış geliri olmak üzere milli emlak gelir toplamı 150 milyar olmuştur.


Yorum Yok.
 Çanakkle     Yenice    Kalkım    Akçakoyun    Hamdibey    Pazarköy    Aşağıçavuş  Cambaz  Çiftlik   Yarış  Reşadiye
kalkimbeldesi@hotmail.com
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo