Giriş ya da Kayıt Ücretsiz!
Ana menu
Untitled Document
Kalkım
Untitled Document
Kullanıcı Bölümü
Merhaba Ziyaretçi
IP: 54.144.57.183

Kullanıcı Adı
Şifre
Arama
Rastgele Resim
Kalkım Gözetleme Kulesinden Görünüm
Kalkım Köy Kahvehanesi
Kalkım Halısaha Turnuvası Şampiyonu
Radyo TV
Untitled Document
Etiketler
Günlük Burcunuz

Günlük falınızı Okuyun

Untitled Document
Çanakkale Ekonomik Yapı
Tarih 21/02/2009 22:59  Yazar Agonya  Hitler 3707  Dil Varsayılan
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsü verileriyle 2001 yılı cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla illerin payına göre sıralamada Çanakkale ili 32. sırada, Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla cari fiyatlarla iller sıralamasında ise 2.335 $ dolar ile 19. sıradadır.

TUİK tarafından 2007 yılı dördüncü döneme ilişkin olarak Türkiye'de kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 12.132 YTL, ABD doları cinsinden 9.333 $ olarak açıklanmış olup, İlimiz için Kişi Başına Düşen GSYH verisine ilişkin resmi bir bilgi olmamakla birlikte, Çanakkale'nin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

İlimiz gayri safi hasılası içerisinde en önemli payı tarım ( % 24.7), sanayi (% 23.5), ticaret ( % 17) sektörleri almaktadır. (DİE 2001). 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre istihdam edilen nüfusun (237.699), %56'sı tarım, %9'u sanayi, %4'ü inşaat ve %31'i hizmetler sektöründe çalışmaktadır.

İlimizde işsizlik oranı 2000 yılı DİE verilerine göre % 3.6 olarak tespit edilmiştir (Türkiye'de işsizlik oranı % 8,9) .

Toplam tarım arazisi 330.337 Ha olup, bunun % 81' i tarla arazisi, % 7'si sebze, % 2'si meyve, % 2'si üzüm bağ, % 8'i zeytinliktir.

Tarım alanının 177.953 Ha. sulanabilir arazidir. Toplam sulanabilir arazinin içinde sulanan alan 62.133 ha. dır. Bu sulamanın 40.632 ha. (%65) devlet tarafından gerçekleştirilmekte olup 21.501 ha. (%35) halk sulamasıdır.
İldeki toplam üretici şirket sayısı 275 olup, üretici şirketlerin önemli bir kısmı (114 adedi) gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretici şirketler içinde;
- 1-10 arası istihdam sağlayan firma adedi 184,
- 10-25 arası istihdam sağlayan firma adedi 46,
- 25'in üzerinde işçi çalıştıran sanayi tesisi 47'dir.

25'in üzerinde kişi çalıştıran sanayi tesislerinde yaklaşık 8.800 kişi çalışmaktadır.

Çanakkale ve Biga'da olmak üzere 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 68 parselden 48 adedi yatırımcılara tahsis edilmiş olup, 19 yatırımcı inşaatını tamamlayarak üretime geçmiştir. 21 yatırımcı inşaat ve proje aşamasındadır.

Biga Organize Sanayi Bölgesi'nde 58 adet parselin 54 adedi yatırımcılara tahsis edilmiş olup, 11 işletme faaliyete geçmiştir. 15 firma inşaat ve proje aşamasındadır.

Ayrıca ilimiz genelinde yer alan 7 adet küçük sanayi sitesinde toplam 917 işyeri faaliyetine devam etmektedir.

İlimizde toplam 5393 adet ticari şirket faaliyet göstermekte olup, bu şirketlerin 283 adedi Anonim Şirket, 1.844 adedi Limited Şirket, 3.266 adedi Şahıs Şirketi statüsündedir.

İl genelinde çeşitli bankalara ait toplam 54 banka şubesi bulunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı'nca 2007 yılında toplam 14 adet Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, toplam yatırım tutarı 91 Milyon YTL 'dır. 2008 yılında ise ilimizde yapılacak yatırımlar için düzenlenen toplam 25 adet Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı 165 Milyon YTL 'dır.

İlimiz Yatırım Teşvikleri bakımından normal yöre kapsamındadır. Gökçeada, Bozcaada ilçeleri kalkınmada öncelikli yöredir. Ayrıca 1 Mart 2007 tarih, 5588 sayılı kanun ile her iki ada 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamına alınmıştır.

Temel Geçim Kaynakları : Tarım (% 24,7), sanayi (% 23,5) ve ticaret (% 17) sektörü il Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında en önemli paya sahiptir. ( 1987 Üretici Fiyatlarıyla, DİE, 2001)

Çanakkale'de, il geneline yayılmış tarıma dayalı sanayi kollarının yanı sıra Merkez ilçede Dardanel Gıda A.Ş., Biga'da Çelik Enerji Tersane Ulaşım A.Ş. (İÇDAŞ), Doğtaş ve Çavuşköylü Mobilya, Çan'da Kale Seramik Çanakkale Kalebodur A.Ş., Çan Linyitleri İşletmesi, Ezine'de Akçansa Çimento Sanayi A.Ş., Eceabat'ta Ebatex Tekstil Sanayi A.Ş. ve Gelibolu Konfeksiyon San.Tic.Ltd.Şti., Yenice'de Yenice Gıda Sanayi A.Ş., Bayramiç'te Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San.Tic.A.Ş., Yenice'de Oreks Maden Ltd.Şti. öne çıkan sanayi kuruluşlarıdır.

Önemli Tarım Ürünleri Üretimi :2007 yılı itibariyle yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemli yeri gerek ürün miktarı olarak gerekse de ekim sahası olarak hububat almaktadır.

2007 yılında 490.760 ton Domates, 470.966 ton Buğday, 394.567 ton mısır, 77.198 ton Zeytin, 85.921 ton Elma, 59.618 ton Şeftali, 55.567 ton Ayçiçeği, 43.269 ton Üzüm, 3.761 ton Kanola üretimde ilk sıraları almıştır.

2004 yılı toplam üretim miktarlarına göre Türkiye toplam üretiminin domateste % 5'i, zeytinde % 5'i şeftalide % 10'u, kanolada % 22'si ilimizde gerçekleştirilmektedir.

Çanakkale köylüsünün önemli geçim kaynaklarının başında hayvancılık gelmekte olup, İl'de 138.875 adet Büyükbaş hayvan, 502.117 adet Küçükbaş hayvan vardır. Ayrıca kümes hayvancılığı ve arıcılık da Çanakkale köylüsünün önemli geçim kaynakları arasındadır.

Çanakkale ilinde su ürünleri üretimi de önemli bir yer kaplamakta olup, 2007 yılı içinde 10.687 ton deniz balığı, 25 ton tatlı su balığı, 404 ton kültür balıkçılığı, 1.559 ton kabuklu ve yumuşakça üretimi gerçekleştirilmiş ve bu üretimlerin toplam değeri 36 Milyon 749 Bin YTL olarak hesaplanmıştır.

2006 yılı verilerine göre ilimizden yapılan su ürünleri ihracatı 12.500 ton olup bu miktar ülkemizden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatının % 30'unu teşkil etmektedir.

Önemli Sanayi Ürünleri Üretimi:
Mevcut sanayi kuruluşlarında; inşaat demiri, dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, su ürünleri, süt ürünleri, un, yem, çimento, maden cevheri, seramik ve karo fayans, zeytinyağı üretimi gerçekleştirilmektedir.

Dış Ticaret : Çanakkale Gümrük Müdürlüğü verilerine göre 2007 yılında ihracatımız 650 Milyon USD civarındadır. Yine aynı verilere göre 2008 yılı sonu itibariyle ihracatımız 1 Milyar 391 Bin USD olarak görülmekle birlikte, Çanakkale'de üretim ve ihracat yapan firmaların bir kısmının ihracatının farklı gümrüklerden gerçekleştirilmesi nedeniyle ihracatımız 1.5 Milyar USD civarında olmaktadır.

En çok ihraç edilen ürünler ise, inşaat demiri, seramik, karo fayans, çimento ve dondurulmuş gıdadır.

Yine Çanakkale Gümrük Müdürlüğünden alınan verilere göre ithalatımız 2007 yılında 836 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı sonu itibariyle ise ithalatımız 1 Milyar 387 Bin USD civarındadır. Hurda demir, seramik malzemesi, dondurulmuş balık ve taş kömürü en çok ithal edilen mallar arasındadır.

31.12.2007 tarihi itibariyle ilimiz genelinde vergi ve vergi dışı gelirler olmak üzere toplam 476 Milyon 642 bin YTL gelir tahakkuk etmiştir. Tahsil edilen vergi miktarı ise 390 Milyon 96 Bin YTL olup, tahakkuk/tahsilat oranı % 82 olarak gerçekleşmiştir.

DPT Müsteşarlığı ve TÜİK koordinasyonunda yapılan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre ilimiz; Düzey 1 Batı Marmara (TR2) bölgesinde, Düzey 2 Balıkesir Bölgesinde (TR22) yer almaktadır.

İlimiz, DPT tarafından yapılan "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması" sonuçlarına göre tüm illerimiz arasında 24. sırada yer almaktadır. Yine DPT tarafından yapılan "İlçelerin Sosyo-Ekonomik gelişmişlik Sıralaması" sonuçlarına göre Bayramiç ve Yenice ilçelerimiz eksi endeks değeri alan ilçeler arasında yer almıştır.

Yorum Yok.
 Çanakkle     Yenice    Kalkım    Akçakoyun    Hamdibey    Pazarköy    Aşağıçavuş  Cambaz  Çiftlik   Yarış  Reşadiye
kalkimbeldesi@hotmail.com
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo